Πολιτική Επιστροφών


Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως έχουν τροποποιήσει τον Ν.2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ο τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, εφόσον πρόκειται για προϊόντα που δεν εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης, αζημίως, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει τον λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή τους. Ο καταναλωτής δικαιούται να επιστρέψει τα προϊόντα με το επίσημο παραστατικό της αγοράς τους στην ίδια ακριβώς κατάσταση, όπως τα παρέλαβε, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους ή να έχουν χρησιμοποιηθεί. Ακόμα, ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί τα προϊόντα στις ενδεδειγμένες συνθήκες διατήρησής τους μέχρι την επιστροφή τους στη διαχειρίστρια. Η επιστροφή των προϊόντων λόγω υπαναχώρησης του καταναλωτή γίνεται με δικά του έξοδα στο στον τόπο που θα υποδείξει η διαχειρίστρια κατόπιν επικοινωνίας. Η αποδοχή των προϊόντων γίνεται εφόσον ο καταναλωτής έχει εξοφλήσει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων και εφόσον η διαχειρίστρια ελέγξει την κατάσταση των προϊόντων. Τότε μόνο η διαχειρίστρια θα προβεί σε επιστροφή των χρημάτων της αξίας των προϊόντων στον καταναλωτή και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα γνώσης της για την υπαναχώρηση σε τράπεζα της επιλογής της, ενώ τα συνολικά έξοδα επιστροφής των χρημάτων βαραίνουν αποκλειστικά τον υπαναχωρούντα. Η δήλωση υπαναχώρησης από την σύμβαση ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα, ενώ η διαχειρίστρια υποχρεούται να επιβεβαιώσει εγγράφως την αποδοχή της δήλωσης υπαναχώρησης, εφόσον την παραλάβει. Στο ποσό των χρημάτων που επιστρέφεται, περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής που τυχόν κατέβαλε ο καταναλωτής για την αγορά του προϊόντος.


Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση όταν:

  • Τα Προϊόντα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καταναλωτή.
  • Η συσκευασία του προϊόντος έχει αφαιρεθεί ή ανοιχθεί.
  • Η πώληση αφορά σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για
  • υγειονομικούς λόγους, και τα οποία ανοίχτηκαν μετά την παράδοση (όπως για παράδειγμα τα τεχνητά μαλλιά).
  • Δεν έχουν τηρηθεί από τον Καταναλωτή οι συνθήκες διατήρησής τους, όπως ορίζεται από τη συσκευασία τους ή επιβάλλεται για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής.
  • Η καταβολή του τιμήματος και η παραλαβή του προϊόντος έγινε σε φυσικό κατάστημα, διότι σε αυτήν την περίπτωση η σύμβαση πώλησης δεν έγινε εξ αποστάσεως.
  • Η συσκευασία του εκπαιδευτικού κιτ αποσφραγισθεί, καθώς περιλαμβάνει σφραγισμένες εγγραφές βίντεο.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που παραλήφθησαν. Κανένα χρηματικό ποσό δεν επιστρέφεται εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Επομένως, πρέπει να φυλάσσονται με δέουσα επιμέλεια όσο βρίσκονται στην κατοχή του καταναλωτή, ενώ ο τελευταίος οφείλει να επιστρέψει το προϊόν με τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέψτε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παρέλαβε κατά την παράδοση του. Ειδικά, για το εκπαιδευτικό κιτ για την εκμάθηση της τεχνικής «POWER UP EXTENSIONS», εφόσον ανοιχθεί η συσκευασία δεν δύναται να επιστραφεί λόγω του ότι συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικά βιντεοσκοπημένα σεμινάρια, στα οποία έχει πρόσβαση ο καταναλωτής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.


Ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

Πέραν του δικαιώματος του καταναλωτή για οικειοθελή υπαναχώρηση από τη σύμβαση, εκείνος φέρει επιπλέον το δικαίωμα να υπαναχωρήσει όταν το προϊόν έχει πραγματικό ελάττωμα ή δεν έχει την συνομολογημένης ιδιότητες. Η συνομολογημένη ιδιότητα οφείλει να υπάρχει μόνο όταν αυτή έχει συμφωνηθεί εγγράφως.

Στις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα, να επιλέξει

  1. την διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο το οποίο δεν είναι ελαττωματικό, εφόσον αυτή η ενέργεια δεν είναι αδύνατη ούτε απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
  2. να ζητήσει μείωση του τιμήματος
  3. να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός εάν το ελάττωμα είναι επουσιώδες. Η διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος, οφείλει να ολοκληρωθεί από τη διαχειρίστρια εντός εύλογου χρόνου και σε συνεννόηση με τον καταναλωτή

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε στο +30 2316007408 για την άμεση εξυπηρέτηση σας είτε στο info@powerupextensions.courses.

ή συμπληρώστε παρακάτω

Φόρμα Υπαναχώρησης

Στοιχεία Παραγγελίας

Στοιχεία Επιστρεφόμενου Προϊόντος

Αιτία Επιστροφής

Με την επιστροφή μου θα ήθελα * 

1. Αλλαγή / Αντικατάσταση με το παρακάτω προϊόν

2. Να γίνει επιστροφή χρημάτων