Στοιχεία της επιχείρησης


Η ιστοσελίδα «www.powerupextensions.courses» δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την ατομική επιχείρηση υπό την επωνυμία «POWER UP EXTENSIONS», διαχειρίστρια της οποίας είναι η Κρουστάλλη Μαρία, κάτοικος Σερρών επί της οδού, Μακεδονομάχων 21 Τ.Κ 62125, με ΑΦΜ 065665229 στη Δ.Ο.Υ Σερρών. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην πόλη των Σερρών επί της ίδιας ανωτέρω διευθύνσεως ως και του ανωτέρω ΑΦΜ, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@powerupextensions.courses και με τηλέφωνο επικοινωνίας : 2321035088 και αποτελεί ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (e-shop) στο εξής «ηλεκτρονικό κατάστημα». Η «POWER UP EXTENSIONS» στο εξής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ» διατηρεί και φυσικό κατάστημα στην πόλη των Σερρών επί της ανωτέρω οδού. Η Διαχειρίστρια πωλεί προϊόντα τεχνητών μαλλιών (extensions), υλικά για την τοποθέτηση των τεχνητών μαλλιών σε φυσικά μαλλιά και αξεσουάρ μαλλιών. Δεύτερο αντικείμενο δραστηριότητας της Διαχειρίστριας είναι η παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων είτε με τη φυσική παρουσία είτε με βιντεοσκοπημένη διαδικασία της συγκεκριμένης τεχνικής «POWER UP EXTENSIONS» σε επαγγελματίες κομμωτές, η οποία αποτελεί εξιδεικευμένη τεχνική εφαρμογής τεχνητών μαλλιών στην κεφαλή, και εφαρμόζεται αποκλειστικά από τη Διαχειρίστρια.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ακολουθούν, αποσκοπούν στη ρύθμιση της διαδικασίας πώλησης των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Διαχειρίστριας και αφορούν ως επί το πλείστων τεχνητά μαλλιά extensions, βοηθητικά προϊόντα με σκοπό την εφαρμογή και την τοποθέτηση των τεχνητών μαλλιών, καθώς και την πώληση ενός εκπαιδευτικού πακέτου (educational kit) με σκοπό την εκμάθηση της συγκεκριμένης τεχνικής τοποθέτησης τεχνητών μαλλιών και την πιστοποίηση της γνώσης της εφαρμογής από τη Διαχειρίστρια. Κάθε άλλος όρος και κάθε άλλη προϋπόθεση πέραν των ρητώς προβλεπόμενων με το παρόν, αποκλείονται και δεν ισχύουν.ΑΡΘΡΟ 1Ο – Γενικοί όροι
Ο καταναλωτής με την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους χρήσης και προϋποθέσεων, ανεπιφύλακτα, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Με την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης δηλώνει ότι είναι άνω των δεκαοκτώ ετών και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα για σύμβαση πώλησης και δεσμευτικών συμβάσεων. Η Διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα να προβαίνει ελεύθερα σε τροποποιήσεις, κατάργηση και αναθεώρηση των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οφείλει, ωστόσο, να ενημερώνει τους καταναλωτές του ηλεκτρονικού καταστήματος/ χρήστες της ιστοσελίδας για κάθε αλλαγή στους όρους και τις προϋποθέσεις. Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει και να καταργεί εντελώς κατηγορίες προϊόντων.
Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς, ο καταναλωτής πρέπει να εγγραφεί και να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της πώλησης σε ειδική φόρμα παραγγελίας να αποδεχθεί τους όρους της σύμβασης της πώλησης και των όρων χρήσης.


ΑΡΘΡΟ 2Ο – Ειδικοί όροι
Η Διαχειρίστρια παρέχει και πωλεί ένα εκπαιδευτικό πακέτο εκμάθησης τοποθέτησης των τεχνητών μαλλιών με τη μέθοδο «POWER UP EXTENSIONS» αποκλειστικά σε επαγγελματίες κομμωτές. Ειδικότερα, με την αγορά του συγκεκριμένου πακέτου, ο καταναλωτής ο οποίος δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι επαγγελματίας κομμωτής, παραλαμβάνει ένα κιτ με τεχνητά μαλλιά και τα απαραίτητα αξεσουάρ για την τοποθέτηση αυτών, ήτοι :
Χειροποίητα Wefts 4 τεμ.
Ψαλίδι 1 τεμ.
Rings 200 τεμ.
Βελόνες 2 τεμ.
Νήμα 100 τεμ.
Clips 24 τεμ.
Loop 2 τεμ.
Hair Gripper 1 τεμ.
Πενσάκι 1 τεμ.
Χτένα Lisouar 1 τεμ.
Κρεμάστρα 1 τεμ.,
Κουτί για την φύλαξη και τη μεταφορά όλων των εργαλείων
Εκπαιδευτικά σεμινάρια βιντεοσκοπημένα.

Με την αγορά του εκπαιδευτικού πακέτου και προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση γνώσης της εφαρμογής, ο καταναλωτής δεσμεύεται να παρακολουθήσει τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα και να εφαρμόσει τουλάχιστον μία φορά την τεχνική, την οποία εφαρμογή θα επιδείξει στη διαχειρίστρια / εκπαιδεύτρια. Εντός ενός μήνα από την αγορά του εκπαιδευτικού κιτ, ο εκπαιδευόμενος κομμωτής δικαιούται να λάβει τρία σεμινάρια είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά από την εκπαιδεύτρια, τα οποία διαρκούν έως μία ώρα το καθένα. Εφόσον η Διαχειρίστρια κρίνει ότι η εφαρμογή διενεργήθηκε με επιτυχία, θα του αποστείλει το Πτυχίο (Certification Approval). Για την απόδειξη της πιστοποίησης γνώσης της συγκεκριμένης τεχνικής, η Διαχειρίστρια θα του αποστείλει αυτοκόλλητη σήμανση με το λογότυπο «POWER UP EXTENSIONS», το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε στη βιτρίνα του κομμωτηρίου ή/ και στις σελίδες ψηφιακού περιεχομένου. Επισημαίνεται ότι σε κάθε σεμινάριο / εκπαιδευτικό μάθημα, το οποίο θα παρασχεθεί από τη διαχειρίστρια προς τον καταναλωτή / εκπαιδευόμενο, ο τελευταίος θα πρέπει να ενημερώσει το αργότερο 24 ώρες πριν από την καθορισμένη ώρα του μαθήματος για τυχόν κώλυμά του, προκειμένου να καθοριστεί νέα ημέρα και ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Άλλως, ο εκπαιδευόμενος χάνει το μάθημα οριστικά, χωρίς να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση από την διαχειρίστρια.


ΑΡΘΡΟ 3Ο – Περιοριστική χρήση σήματος
Ο πιστοποιημένος κομμωτής για τη συγκεκριμένη τεχνική, δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί το σήμα «POWER UP EXTENSIONS» αποκλειστικά και μόνο για την απόδειξη της πιστοποίησής του στη συγκεκριμένη τεχνική. Ο πιστοποιημένος κομμωτής δεν επιτρέπεται να τροποποιεί και να αλλοιώνει το σήμα, να αλλάζει το σχήμα και το χρώμα και το μέγεθος ή να κάνει χρήση του σήματος για οποιονδήποτε λόγο πέραν της απόδειξης της πιστοποίησης της γνώσης της τεχνικής. Ο πιστοποιημένος κομμωτής αναγνωρίζει ότι δεν είναι κάτοχος του σήματος, ούτε του παραχωρείται η χρήση αυτού, παρά μόνο αποτελεί πιστοποίηση για την εκπαίδευσή του ως προς τη συγκεκριμένη τεχνική τοποθέτησης τεχνητών μαλλιών. Ο πιστοποιημένος κομμωτής απαγορεύεται να δημιουργεί αντίγραφα του σήματος, να το παραδώσει σε τρίτο ή να φέρεται ως κύριος αυτού. Ο πιστοποιημένος κομμωτής επιτρέπεται να κάνει χρήση του σήματος και του αυτοκόλλητου που αποστέλλεται με το εκπαιδευτικό πακέτο είτε σε δική του ιστοσελίδα είτε στο φυσικό κατάστημα παροχής υπηρεσιών κομμωτικής αποκλειστικά και μόνο για την πιστοποίηση της γνώσης του στην συγκεκριμένη τεχνική.


ΑΡΘΡΟ 4Ο - Παρεχόμενες πληροφορίες και περιορισμός ευθύνης
Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πλήρως συμμορφούμενο με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις συμβάσεις πώλησης και το νόμο περί προστασίας του καταναλωτή. Η Διαχειρίστρια έχει ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, ωστόσο, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για σφάλματα ή καταχωρήσεις που έλαβαν χώρα από παραδρομή και δικαιολογούνται κατά την κοινή πείρα, όπως για παράδειγμα τυγχάνουν οι εκ παραδρομής εσφαλμένες καταχωρήσεις ως προς την τιμή ή τα χαρακτηριστικά. Τα σφάλματα αυτά οφείλει να διορθώσει αμέσως μόλις περιέλθουν σε γνώση της. Ως προς τις πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, η διαχειρίστρια δεν μπορεί να εγγυηθεί σχετικά, ούτε ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/ και ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά/ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή και τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


ΑΡΘΡΟ 5Ο - Ευθύνη του Καταναλωτή/ Χρήστη
Ο Χρήστης συναινεί να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και οφείλει κατά την σύμβαση πώλησης να δηλώνει και να παρέχει τα αληθή στοιχεία του και να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα απαραίτητα πεδία στις φόρμες επικοινωνίας του με το ηλεκτρονικό κατάστημα (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική/ ταχυδρομική διεύθυνση κλπ). Ειδικά, ο καταναλωτής που αγοράζει το εκπαιδευτικό πακέτο, οφείλει να δηλώνει αληθώς ότι είναι επαγγελματίας κομμωτής. Η Διαχειρίστρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την πώληση του εκπαιδευτικού πακέτου σε άτομο, το οποίο ψευδώς δήλωσε ότι είναι επαγγελματίας κομμωτής και για τυχόν περαιτέρω συνέπειες που δύναται να προκληθούν από εκείνον σε τρίτο. Η ψευδής καταχώρηση στοιχείων από το χρήστη, θα γνωστοποιηθεί σε περίπτωση διενέργειας οποιασδήποτε έρευνας από την αρμόδια αρχή. Η Διαχειρίστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν βλάβες, ανεπιθύμητες ενέργειες ή ανεπιθύμητους τόνους τυχόν προκαλέσει ο εκπαιδευθείς κατά την εφαρμογή της τεχνικής σε τρίτο άτομο κατά την παροχή των υπηρεσιών του.


ΑΡΘΡΟ 6Ο – Κατάρτιση της σύμβασης πώλησης
Οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης, αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ της διαχειρίστριας και του χρήστη/ καταναλωτή αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία γίνει ρητώς αποδεκτή από την Διαχειρίστρια και σταλεί το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον ενδιαφερόμενο. Αν η παραγγελία δεν γίνει δεκτή, ενώ τα χρήματα έχουν αφαιρεθεί από το λογαριασμό του χρήστη, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο.


ΑΡΘΡΟ 7ο - Τιμές
Η τιμή που αναγράφεται στα προϊόντα είναι η τελική τιμή και περιλαμβάνει το ΦΠΑ και υπολογίζεται στο νόμισμα του ευρώ. Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η Διαχειρίστρια έχει δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων, να δημιουργεί πακέτα προσφορών, να παρέχει εκπτώσεις με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Οι τελευταίοι θα ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις, τις εκπτώσεις και πακέτα των προσφορών με ενημέρωση από τη διαχειρίστρια μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου.
Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία τροποποιούνται ανάλογα με το σημείο παράδοσης του προϊόντος και τον τρόπο εξόφλησης. Πριν την οριστική αγορά του προϊόντος, ο χρήστης ενημερώνεται για τα έξοδα αποστολής και εφόσον συναινεί, ολοκληρώνεται η σύμβαση της πώλησης.


ΑΡΘΡΟ 7ο - Προϊόντα
Η Διαχειρίστρια παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα προϊόντα τα οποία πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, καθώς και για το εκπαιδευτικό πακέτο για την τεχνική ««POWER UP EXTENSIONS» στην ιστοσελίδα της, ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Η Διαχειρίστρια δηλώνει ότι οι φωτογραφίες που βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπό της ενδέχεται να είναι μην είναι απολύτως αντιπροσωπευτικές του προϊόντος, αλλά τοποθετούνται ενδεικτικά για το προϊόν. Η διαχειρίστρια / Εκπαιδεύτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχονται στο προτεινόμενο υλικό ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ακόμη κι αν οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια.


ΑΡΘΡΟ 8ο - Δημιουργία λογαριασμού (εγγραφή)/ Σύνδεση
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ή της σύνδεσης του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, πρέπει να δηλώσει στην ειδική φόρμα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας (e-mail), την ταχυδρομική του διεύθυνση και τον Τ.Κ. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά, για την αποστολή ενημερώσεων για προσφορές ή νέα προϊόντα, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες.


ΑΡΘΡΟ 9ο - Υποβολή παραγγελίας/Πρόταση για αγορά
Για την υποβολή παραγγελίας των προϊόντων απαιτείται η συμπλήρωση ειδικής φόρμας παραγγελίας που βρίσκεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας, ο καταναλωτής πρέπει να επιλέξει την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου “Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις των αγορών” και “Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής”, αποδεχόμενος με αυτόν τον τρόπο ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του διάβασε, κατάλαβε πλήρως και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα ότι πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, λαμβάνοντας πλήρη γνώση για:
Α) Τα απαραίτητα στοιχεία της Διαχειρίστριας (επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλόμενων προϊόντων όπου τυγχάνει εφαρμογής, Β) Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της παραγγελίας όπως αυτά περιγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, Γ) Τη συνολική τιμή των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, όλων των τελών, όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων και κάθε άλλης δαπάνης, για το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως και το ότι η αναγραφόμενη τελική τιμή κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας, με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής της παραγγελίας, Δ) Τα μέσα πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, Ε) την προθεσμία εντός της οποίας η διαχειρίστρια αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα και τους τυχόν περιορισμούς παράδοσης και των μέσων πληρωμής, ΣΤ) Την υποχρέωση πληρωμής από τον Πελάτη με την υποβολή της παραγγελίας, Ε) ότι η Διαχειρίστρια φέρει την ευθύνη για έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων της, Ζ) για την διάρκεια της σύμβασης και των όρων της λήξης αυτής Η) του δικαιώματος υπαναχώρησης του καταναλωτή από την σύμβαση πώλησης και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται (προθεσμία, διαδικασία, εξαιρέσεις) με την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων από τη Διαχειρίστρια και την υποχρέωση του καταναλωτή να καλύψει τα έξοδα της επιστροφής, H) τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος από το δικαίωμα υπαναχώρησης Θ) Τα δικαιώματα και τους τρόπους εξωδικαστικής και δικαστικής επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από τη σύμβαση πώλησης και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος I)το δικαίωμα καταγγελίας της πώλησης, όπως αυτό οριοθετείται από τις διατάξεις του ΑΚ Κ) ότι ειδικά για το εκπαιδευτικό κιτ, λόγω του γεγονότος ότι περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, εάν ανοιχθεί η συσκευασία, δεν μπορεί γίνει υπαναχώρηση του καταναλωτή από την πώληση και επιστροφή του σχετικού υλικού, καθώς έχει αποκτήσει πρόσβαση στα εκπαιδευτικά σεμινάρια.


ΑΡΘΡΟ 10ο - Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας-Κατάρτιση πώλησης
Στη συνέχεια, η Διαχειρίστρια θα σας αποστείλει ένα e-mail, το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Επισημαίνεται εκ νέου ότι αυτό δεν σημαίνει πως η παραγγελία έχει γίνει αποδεκτή, καθώς αυτό αποτελεί μια πρόταση από τον καταναλωτή προς για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους της Διαχειρίστριας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή στον καταναλωτή ενός e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι το προϊόν έχει αποσταλεί (“Επιβεβαίωση Αποστολής”). Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ της Διαχειρίστριας και του καταναλωτή ("η Σύμβαση") θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν αποσταλεί η Επιβεβαίωση Αποστολής. Η Σύμβαση θα αφορά μόνο στα προϊόντα των οποίων η αποστολή έχει επιβεβαιωθεί στην Επιβεβαίωση Αποστολής. Ο Καταναλωτής οφείλει να ελέγξει προσεκτικά το e- mail με την επιβεβαίωση αποστολής και τα στοιχεία των προϊόντων που περιγράφονται σε αυτό. Εφόσον ο καταναλωτής εντοπίσει σφάλμα στην παραγγελία, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διαχειρίστρια είτε τηλεφωνικά είτε μέσω με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: info@powerupextensions.courses. Μετά την παραλαβή των πεοϊόντων από τον καταναλωτή, η διαχειρίστρια αποστέλει ένα τρίτο e-mail , επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

 
ΑΡΘΡΟ 11ο - Διαθεσιμότητα Προϊόντων
Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορεί ο καταναλωτής να παραγγείλει. Εάν δεν επιθυμεί να παραγγείλει τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, το ποσό που έχει καταβάλει επιστρέφεται στο ακέραιο. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο μετά την τελική καταχώρηση της παραγγελίας, η Διαχειρίστρια θα ενημερώσει τον καταναλωτή για τον πιθανό χρόνο παράδοσής του. Εφόσον ο χρόνος δεν ικανοποιεί τον καταναλωτή, η παραγγελία ακυρώνεται και τυχόν πληρωμές επιστρέφονται στον Καταναλωτή χωρίς καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Καταναλωτής επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.


ΑΡΘΡΟ 12ο - Απόρριψη Παραγγελίας
Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Εφόσον προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορριφθεί η διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου έχει ήδη αποσταλεί η Επιβεβαίωση Παραγγελίας, η Διαχειρίστρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου έχει σταλεί η Επιβεβαίωση Παραγγελίας.


ΑΡΘΡΟ 13ο - Παράδοση παραγγελίας
Με ρητή επιφύλαξη των όρων για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων η Διαχειρίστρια καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας για το/τα προϊόν/τα που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση Αποστολής έως την ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται στην Επιβεβαίωση Αποστολής ή, εάν δεν έχει οριστεί ημερομηνία παράδοσης, εντός του υπολογιζομένου χρονικού διαστήματος που εμφαίνεται κατά την επιλογή μεθόδου πληρωμής, και σε κάθε πάντως περίπτωση το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Παρόλα αυτά, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις όπως προσαρμογή των προϊόντων στις απαιτήσεις του καταναλωτή, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, η Διαχειρίστρια θα επικοινωνήσει με τον καταναλωτή και θα του προτείνει είτε την επιλογή να συνεχιστεί η αγορά ορίζοντας μία νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρωθεί η παραγγελία με πλήρη επιστροφή χρημάτων. Παράδοση παραγγελιών δεν γίνεται αργίες και Κυριακές. Ως παράδοση της παραγγελίας θα θεωρείται όταν το προϊόν έχει παραδοθεί στον καταναλωτή ή σε κάποιο τρίτο μέρος που έχει ορίσει εκείνος, διάφορο του μεταφορέα, και έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Αυτό θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης. Παράταση της προθεσμίας είναι αποδεκτή, μόνο για λόγους ανώτερης βίας και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως εμπρόθεσμα η διαχειρίστρια.
Εάν ο καταναλωτής κατά την υποβολή της παραγγελίας του, επιλέξει την αποστολή των προϊόντων σε τόπο της επιλογής του, τα προϊόντα παραδίδονται σε συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία (courier) και ο καταναλωτής θα λάβει περαιτέρω ενημέρωση για τη διαδικασία της αποστολής και την πορεία αυτής από τη μεταφορική εταιρία. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον καταναλωτή και υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του κατά την υποβολή της, μέσω ειδικού συνδέσμου, εισάγοντας τον Νομό και τον Τ.Κ. της περιοχής της επιλογής του. Εάν ο καταναλωτής εσφαλμένα καταχωρήσει τα στοιχεία αποστολής και ως εκ τούτου γίνει εσφαλμένος υπολογισμός των εξόδων, ουδεμία ευθύνη φέρει η διαχειρίστρια. Ο καταναλωτής κατά την παραλαβή των προϊόντων οφείλει να ελέγξει τα προϊόντα, καθώς, η υπογραφή του κατά την παραλαβή, επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε προσηκόντως και ο κίνδυνος μεταβαίνει στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο μεταφοράς του προϊόντος με δικά του μέσα και έξοδα αφού ενημερώσει εγγράφως την διαχειρίστρια, υποδεικνύοντας το μέσο μεταφοράς της επιλογής του (μεταφορική εταιρεία, πρακτορείο κλπ) και η διαχειρίστρια δεσμεύεται να αποστείλει τα προϊόντα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο καταναλωτής. Και σε αυτή την περίπτωση, ο καταναλωτής εξοφλεί την παραγγελία του όπως και το κόστος αποστολής των προϊόντων έως το πρακτορείο ή την μεταφορική εταιρεία ή το μέσο της επιλογής του, πριν την αποστολή της παραγγελίας του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος από την πώληση, μεταβαίνει στον καταναλωτή κατά τον χρόνο παράδοσης των πωληθέντων προϊόντων στον μεταφορέα. Η κυριότητα των πωληθέντων και παραδοθέντων προϊόντων παραμένει στη διαχειρίστρια μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος στη διαχειρίστρια.


ΑΡΘΡΟ 14ο - Τρόποι Πληρωμής
Η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται αποκλειστικά με τους εξής τρόπους:

Μέσω κάρτας: Visa, Mastercard, Maestro, με ασφαλή τρόπο μέσω ειδικής υπηρεσίας της συνεργαζόμενης τράπεζας.
Μέσω λογαριασμού Paypal.


ΑΡΘΡΟ 15ο - Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως έχουν τροποποιήσει τον Ν.2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ο τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, εφόσον πρόκειται για προϊόντα που δεν εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης, αζημίως, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει τον λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή τους. Ο καταναλωτής δικαιούται να επιστρέψει τα προϊόντα με το επίσημο παραστατικό της αγοράς τους στην ίδια ακριβώς κατάσταση, όπως τα παρέλαβε, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους ή να έχουν χρησιμοποιηθεί. Ακόμα, ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί τα προϊόντα στις ενδεδειγμένες συνθήκες διατήρησής τους μέχρι την επιστροφή τους στη διαχειρίστρια. Η επιστροφή των προϊόντων λόγω υπαναχώρησης του καταναλωτή γίνεται με δικά του έξοδα στο στον τόπο που θα υποδείξει η διαχειρίστρια κατόπιν επικοινωνίας. Η αποδοχή των προϊόντων γίνεται εφόσον ο καταναλωτής έχει εξοφλήσει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων και εφόσον η διαχειρίστρια ελέγξει την κατάσταση των προϊόντων. Τότε μόνο η διαχειρίστρια θα προβεί σε επιστροφή των χρημάτων της αξίας των προϊόντων στον καταναλωτή και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα γνώσης της για την υπαναχώρηση σε τράπεζα της επιλογής της, ενώ τα συνολικά έξοδα επιστροφής των χρημάτων βαραίνουν αποκλειστικά τον υπαναχωρούντα. Η δήλωση υπαναχώρησης από την σύμβαση ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα, ενώ η διαχειρίστρια υποχρεούται να επιβεβαιώσει εγγράφως την αποδοχή της δήλωσης υπαναχώρησης, εφόσον την παραλάβει. Στο ποσό των χρημάτων που επιστρέφεται, περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής που τυχόν κατέβαλε ο καταναλωτής για την αγορά του προϊόντος.


ΑΡΘΡΟ 16- Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Ο καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση όταν :
• Τα Προϊόντα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καταναλωτή.
• Η συσκευασία του προϊόντος έχει αφαιρεθεί ή ανοιχθεί.
• Η πώληση αφορά σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για υγειονομικούς λόγους, και τα οποία ανοίχτηκαν μετά την παράδοση (όπως για παράδειγμα τα τεχνητά μαλλιά).
• Δεν έχουν τηρηθεί από τον Καταναλωτή οι συνθήκες διατήρησής τους, όπως ορίζεται από τη συσκευασία τους ή επιβάλλεται για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής.
• Η καταβολή του τιμήματος και η παραλαβή του προϊόντος έγινε σε φυσικό κατάστημα, διότι σε αυτήν την περίπτωση η σύμβαση πώλησης δεν έγινε εξ αποστάσεως.
• Η συσκευασία του εκπαιδευτικού κιτ αποσφραγισθεί, καθώς περιλαμβάνει σφραγισμένες εγγραφές βίντεο.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που παραλήφθησαν. Κανένα χρηματικό ποσό δεν επιστρέφεται εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Επομένως, πρέπει να φυλάσσονται με δέουσα επιμέλεια όσο βρίσκονται στην κατοχή του καταναλωτή, ενώ ο τελευταίος οφείλει να επιστρέψει το προϊόν με τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέψτε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παρέλαβε κατά την παράδοση του. Ειδικά, για το εκπαιδευτικό κιτ για την εκμάθηση της τεχνικής «POWER UP EXTENSIONS», εφόσον ανοιχθεί η συσκευασία δεν δύναται να επιστραφεί λόγω του ότι συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικά βιντεοσκοπημένα σεμινάρια, στα οποία έχει πρόσβαση ο καταναλωτής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.


ΑΡΘΡΟ 17- Ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας
Πέραν του δικαιώματος του καταναλωτή για οικειοθελή υπαναχώρηση από τη σύμβαση, εκείνος φέρει επιπλέον το δικαίωμα να υπαναχωρήσει όταν το προϊόν έχει πραγματικό ελάττωμα ή δεν έχει την συνομολογημένης ιδιότητες. Η συνομολογημένη ιδιότητα οφείλει να υπάρχει μόνο όταν αυτή έχει συμφωνηθεί εγγράφως.
Στις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα, να επιλέξει Α) την διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο το οποίο δεν είναι ελαττωματικό, εφόσον αυτή η ενέργεια δεν είναι αδύνατη ούτε απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, Β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος Γ) να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός εάν το ελάττωμα είναι επουσιώδες. Η διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος, οφείλει να ολοκληρωθεί από τη διαχειρίστρια εντός εύλογου χρόνου και σε συνεννόηση με τον καταναλωτή.


ΑΡΘΡΟ 18 – Πλημμελής ή αδυναμία εκπλήρωσης της σύμβασης πώλησης λόγω ανωτέρας βίας.
Η διαχειρίστρια ουδεμία ευθύνη φέρει για αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους εξαιτίας γεγονότων που εντάσσονται στην έννοια της ανωτέρα βίας, όπως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς απεργίες, αναστολές εργασιών με κρατική παρέμβαση, πανδημίες, κακές καιρικές συνθήκες κλπ). Ουδεμία ευθύνη φέρει, επίσης, η διαχειρίστρια για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, που ευλόγως δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της.


ΑΡΘΡΟ – 19 Προστασία προσωπικών δεδομένων και Δήλωση Εχεμύθειας
Κάθε επικοινωνία του καταναλωτή με τη διαχειρίστρια είναι απόρρητη και δεν γνωστοποιείται σε τρίτο εκτός εάν η ενέργεια γνωστοποίησης σε τρίτο απαιτείται προκειμένου α) να προστατευθούν τα δικαιώματα και η περιουσία της διαχειρίστριας, β) γίνεται κακή και αθέμητη χρήση του ιστότοπου από χρήστη γ) διακυβεύεται η ασφάλεια των άλλων χρηστών. Η διαχειρίστρια αντιμετωπίζει ως απόρρητη την αλληλογραφία του Χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα και δε μεταβιβάζει το περιεχόμενό της παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει τη διαχειρίστρια. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για α) την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της Επιχείρησης, β) την προστασία του ιστότοπου από κακή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση και γ) την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών ή του καταναλωτικού κοινού.


ΑΡΘΡΟ 20ο - Πνευματική Ιδιοκτησία
Ο καταναλωτής αποδέχεται και συμφωνεί ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και όλα τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, ανήκουν ανά πάσα στιγμή στη διαχειρίστρια ή σε αυτούς που μας παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από τον καταναλωτή / χρήστη μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από τη διαχειρίστρια ή τους αδειούχους χρήσης της. Αυτό δεν εμποδίζει τη χρήση την παρούσας ιστοσελίδας στο βαθμό που απαιτείται για να δημιουργήσει ο καταναλωτής ένα αντίγραφο μιας παραγγελίας ή των στοιχείων της Σύμβασης.
Ειδικά για την τεχνική “power up extensions” απαγορεύεται ρητά η εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτοτύπου ή αντιτύπων αυτού, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή η καθ᾿ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή του, η παρουσίαση δημοσίως ή ιδιωτικώς χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση των δικαιούχων της μεθόδου Power Up Extensions ®️. Ο καταναλωτής που αγοράζει το εκπαιδευτικό κιτ, απαγορεύεται ρητά να εκπαιδεύσει, διδάξει τρίτα άτομα στην τεχνική «power up extensions» με οποιονδήποτε τρόπο, ολικά ή εν μέρει. Η εκπαίδευση της τεχνικής παραμένει αποκλειστικά δικαίωμα της διαχειρίστριας. Απαγορεύεται, ακόμα η με οιονδήποτε τρόπο η κοινοποίηση/ γνωστοποίηση/ δημοσίευση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε οποιοδήποτε τρίτο είτε φυσικά είτε μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.


ΑΡΘΡΟ 21ο - Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους Κανονισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης, από την ελληνική νομοθεσία και από τα διεθνή νομοθετικά κείμενα που τυγχάνουν εφαρμογής στις συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στις πωλήσεις από απόσταση και στην προστασία των καταναλωτών.
Η μη ενάσκηση από την διαχειρίστρια των εκ παρόντων όρων δικαιωμάτων της, δε συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.


ΑΡΘΡΟ 22ο - Επίλυση Διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τις συναλλαγές, μπορεί ο καταναλωτής να επικοινωνήσει με την διαχειρίστρια για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Εάν δεν προκύψει κάποια λύση με την οποία να είναι σύμφωνα και τα δύο μέρη, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ηλεκτρονική διεύθυνση webgate.ec.eurora.eu/odr) η οποία βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (//www.synigoroskatanaloti.gr), στην οποία μπορεί να υποβάλει αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η διαχειρίστρια από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση, ώστε να παρέχει τις εξηγήσεις της.
Εφόσον η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μέσω της αρχής δεν ευδοκιμήσει, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Σερρών.